Uncategorised

Bài đầu tiên làm wordpress

Tôi là một thằng ngố công nghệ! đã già mà vẫn ham muốn làm một thứ gì đó cho riêng mình nên tôi chọn SEO là cái nghề mà tôi theo trong quá trình sống ở sài gòn! Với tôi nghề nào cũng được, miễn lương tâm mình cho phép. Không mất lòng người khác, […]